Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation

Nepal Mountain Academy

NMA

नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (Nepal Mountain Academy) का श्रीमान् कार्यकारी निर्देशक श्री अर्जुन राई (उपसचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय) ज्यूको स्वागत एवम् पदवहाली कार्यक्रम