Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation

Nepal Mountain Academy

NMA

पर्वतीय प्रशिक्षण केन्द्र गार्मा, सोलुखुम्बुको शिलान्यास कार्यक्रम