Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation

Nepal Mountain Academy

NMA

नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका बरिष्ठ प्रशिक्षक (क्याम्पस प्रमुख) श्री शिव प्रसाद जैशी ज्यूको पदभार ग्रहण कार्यक्रम